‹ tilbake til forsiden
Sammenfestivalen ser seg dessverre nødt til å utsette årets festival som skulle vært avholdt i Hølandshallen den 19.april.

Sammenfestivalen utsettes grunnet utviklingen rundt COVID-19

Sammenfestivalen ser seg dessverre nødt til å utsette årets festival som skulle vært avholdt i Hølandshallen den 19.april.

Den siste tidens utvikling rundt COVID-19, og helsemyndighetenes oppdaterte råd rundt større arrangementer, gjør at prosjektgruppa nå har tatt denne avgjørelsen.

Sammenfestivalen vil bli gjennomført på et senere tidspunkt når situasjonen rundt COVID-19 er mer avklart.

Med årets tema Bærekraft hadde vi et spennende program som vi håper å gjennomføre når ny dato er satt:
Kokkekamp med Christer Rødseth, Symesterskap med Ingrid Vik Lysne, Sy- og gjenbrukskonkurranse for barn og unge, Chili-konsert, bruktmarked for sportsutstyr, uteaktiviteter, Speidernes villmarks-camp, mm.

Til alle som har startet på sy- og gjenbrukskonkurransen, så oppfordrer vi til å fortsette prosjektene. Konkurransen vil bli gjennomført når vi setter ny festivaldato. Følg med på Facebook og sammenfestivalen.no.

-Sammenfestivalens prosjektgruppe

Se også